• Conter
 • Donic
 • Dr. Beckmann
 • GlaxoSmithKline
 • Haribo
 • Inneov
 • Ital Food
 • L'oreal
 • Lorenz
 • Mares
 • Molten
 • Mondelez international
 • Nestle žitarice
 • Purina
 • Paloma
 • Paprenjak
 • Puma
 • Reckitt Benckiser
 • Remington
 • Russell Hobbs
 • Semperit
 • Tardi
 • Varta
 • Victor
 • Vina Markota
 • Werner & Mertz
 • Zvečevo
 • Kondomi Vulkan
 • Metro
 • Bipa
 • Vip
Kvaliteta usluge u području distribucije i logistike iz godine u godinu donijela je nove robne marke, nove ljude i ideje, a s time i novu kvalitetu koja nam omogućuje da i ubuduće kvalitetno i pravovremeno odgovaramo sve većim zahtjevima modernog tržišta.
Misija

Mi potičemo timski rad i inovativnost, te definiramo svoju uslugu prema potrebama svakog pojedinog partnera i kupca.
Temeljno načelo našeg poslovanja je ostvariti dugoročni odnos uz ljudski i pozitivan pristup.
Dodana vrijednost naših usluga utemeljena je na sinergiji i razvoju tri segmenta - prodaja, logistika i upravljanje financijskim rizikom.

Logistika

Logistika je uvijek bila prisutna kao usluga prodaji. Tijekom zadnjih 5 godina, kroz intenzivno usmjerenje prema razvoju logističkih procesa, izrasli smo u jednog u najvećeg logističara u području mikrodistribucije u regiji.Naši logistički skladišni kapaciteti čine više od 40.000 paletnih mjesta, a sredinom godine će narasti za dodatnih 25.000 paletnih mjesta završetkom druge faze gradnje Regionalnog Logističkog Centra Sveta Helena. Naš regionalni centar je sagrađen nakon analize velikog broja sličnih objekata u zapadnoj Europi, te je sigurno jedan od najmodernijih objekata te vrste u ovoj regiji. U slučaju potrebe, posjedujemo zemljište i infrastrukturu da nastavimo gradnju treće faze logističkog centra. Naš vozni park je usmjeren na vozila mikrodistribucije i trenutno broji više od 200 vozila.


Prodaja
Upravljanje financijama
  Alca Zagreb d.o.o., Koledovčina 2, 10 000 Zagreb | mail: Alca mail | Matični broj: 3573303 | OIB: 58353015102
Ured i prodaja tel: +385 (1) 2481 111 | fax: +385 (1) 2404 766 | Logistika tel: +385 (1) 2900 400 | fax: +385 (1) 2900 460